Maana ya misemo hii
1 nyama ya ulimi
2 ulimweka mbele
3kupiga domo
4ndumakuwili
5kufaana kwa la jua na la mvua

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jina