Tumia AI kujibu maswali yako

 1. Maana ya kasiri alikuwa kinyonga
 2. Maana ya mujarabu
 3. Maana ya mjonzi
 4. Maana ya mwasi
 5. Maana ya guu Moshi guu pili
 6. Maana ya guy Moshi guu pili
 7. Maana ya milundi
 8. Maana ya baitini
 9. Maana ya mwandani
 10. Maana ya Nia lazma
 11. Maana ya kandan nasi
 12. Kandan nasi
 13. Nia lazma
 14. Maana ya pasua mbariko
 15. Kamilisha methali simbiko haisimbuki ili...
 16. Kamilisha methali ukuni juu ya mchanga...
 17. Maana ya giza la ukata
 18. akifisha sentensi ifuatayo:ah huu ndio upuuzi aliotuitia mmoja wao akaropokwa
 19. eleza maana mbili za mama alimlimia mwanawe shamba
 20. unda kitenzi kutokana na neno maeneo
 21. unda kitenzi kutokana neno maeneo
 22. unda kitenzi kutokana na neno mkufunzi
 23. Naans ya kisabuni ni?
 24. Giza la ukuta
 25. Changanua kwa kutumia vishale: Mwalimu huyu mzuri anafundisha darasani
 26. Kuchanganua sentensi kwa kutumia vishale
 27. Mfano wa sentensi sahili
 28. Mkufunzi hufanya kitendo Gani?
 29. Kitenzi kutokana na mkufunzi
 30. Maana ya mate machungu
 31. Maana ya Giza la ukata
 32. Meza mate machungu
 33. yakinisha sntnsi hiisijafahamu kwa nini hawamkarabisha mpwa wao
 34. matumizi ya ka na utung sntnsi kwa kila mojawapo
 35. sma maana zinazojitokza katika vifungu vifuatato
 36. kutoka ukani jambazi liliba [ sma maana zinazojitokza katika kifungu hiho]
 37. sma maana zinazojitokza katika vifungu vifuatayoliliiba jambazi kutoka ukani
 38. sma maana zinazojitokza katika vifungu vifuatayojambazi kutoka ukani liliiba
 39. anika wingi wa sntnsi hii katika hali ya ukubwakihinjio hiki kilikarabatiwa kwa psa nyingi
 40. tambua vitnzi katika sntnsi hii kwa kuvipiga mistarisisi tulikwisha kutambua alikuwa na nia mbaya.yy ni mwizi
 41. tunga nno shujaa katika sntnsi kamakilzi
 42. tumia nno shujaa katika sntnsi kamakivumishi
 43. tumia sauti moja yakiyyusho
 44. tumia sauti moja yaking'ong'o
 45. andika sentensi ifuatayo kwa ukubwa huku ukikanushakijibwa changu ni kik,ali sana
 46. bainisha matumizi ya ku na ji katika sentensi ifuatayoMchezaji huyu ni nairobi
 47. bainisha matumizi ya viambishi ku na ji katika sentensi ifuatayoamejikata
 48. bainisha matumizi ya viambishi ku na ji katika sentensi ifuatayoatakupiga
 49. bainisha matumizi ya viambishi ku na ji katika sntnsi ifuatayomwanafunzi hukusoma kwa biii
 50. tunga sentensi ukitumia neno vile kamakitenzi