Mga Katanungan

Zinazovuma sasa | mpya zaidi
 1. KISWAHILI

  Unda vitenzi kutokana na:-mkufunzi

 2. Kiswahili

  Eleza maana ya Vivugo na matambiko

 3. kiswahili

  misemo na maana zake

 4. kiswahili kinyarwanda english

  maana ya kunyonga nguvu

 5. Kiswahili

  Kinyume Cha tia

 6. Kiswahili

  Kutoa udhuru ni nini maana yake

 7. Kiswahili

  Nahau tia fora huumanisha

 8. Kiswahili

  Nini maana ya pasua mbarika

 9. kiswahili

  maana ya faya kun faya

 10. kiswahili

  ni nini maana ya zahama?

 11. Kiswahili

  Maana ya msemo huu. msumari wa Moto juu ya kidonda.

 12. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu ni nini?

 13. Kiswahili

  Kinyume cha jaza

 14. Kiswahili

  Ni nini maana ya misemo ufuatayo; kuonea wivu,kutia makali?

 15. Kiswahili

  Maana ya neno kisabuni kama nomino

 16. Kiswahili

  Kinyume Cha Tia

 17. Kiswahili

  Maana ya misemo Giza la ukata na meza mate machungu

 18. Kiswahili

  Ugoro,Chai,Kata,Ubavu na Kutaulu ziko katika ngeli gani?

 19. Kiswahili

  Nyama ya ulimi maana yake nini

 20. Kiswahili

  Ni. Nini maana ya ulimweka mbele

 21. Kiswahili

  Maana ya msemo ndumakuwili

 22. Kiswahili

  Maana ya msemo kupiga ramli

 23. Kiswahili

  Maana ya msemo ndumakuwili

 24. Kiswahili

  Mkufunzi

 25. Kiswahili

  Maana ya kufaana Kwa la jua na la mvua ni nini

 26. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 27. Kiswahili

  Maana ya misemo hii nyama ya ulimi

 28. Kiswahili

  Andika maana ya misemo

 29. Kiswahili

  Viungo vya kisarufi

 30. Kiswahili

  Nini maana ya ndumakuwili

 31. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na Mkufunzi Maeneo

 32. kiswahili

  kufija mali

 33. kiswahili

  vitenzi kutokana na neno mkufunzi na maeneo

 34. Kiswahili

  Kinyume cha kumbuka na ushirikiano

 35. Kiswahili

  Kutoa udhuru

 36. Kiswahili

  Topasi iko katika ngeli ngani

 37. Kiswahili

  Kinyume cha uhasama,ukarimu,ushirikiano na chuki

 38. kiswahili

  Kinyume cha ukarimu ni nini.

 39. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 40. Kiswahili

  Maana ya Ulimweka mbele Kupika bongo Nyama ya ulimi Ndamukuwili

 41. Kiswahili

  Methali yenyemaana sawa na mwombea dua humpata meenyewe

 42. Kiswahili

  Angua kicheko

 43. Kiswahili

  Kufaana kwa la jua na la mvua

 44. Kiswahili

  Eleza maana zinazojitokeza katika mafungu yafuatayo; 1.Jambazi kutoka duniani liliiba 2.liliiba jambazi kutoka duniani 3.kutoka duniani jambazi liliiba 4.jambazi liliiba kutoka duniani.

 45. Kiswahili

  Unda kitenzi kutokana na mkufunzi

 46. Kiswahili

  Maana ya misemi

 47. kiswahili

  tunga sentensi ukitumia kisabuni kama kielezi

 48. Kiswahili

  Visawe vya neno ngeu

 49. kiswahili

  maana ya nyama ya ulimi

 50. Kiswahili

  Ulimweka mbele

 51. Kiswahili

  Maana ya neno Tia fora

 52. Kiswahili

  Maana ta msemo,nyama ta ulimi

 53. kiswahili

  maana ya kisabuni kama kielezi

 54. Vitenzi

  Kitenzi ya neno maeneo

 55. Kiswahili

  Nini kinyume cha neno rudi

 56. Kiswahili

  Kinyume Cha neno kusanya?

 57. Kiswahili

  Uma Uzi ina maana gani

 58. Kiswahili

  fumba macho

 59. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino na kielezi

 60. Kiswahili

  Kutia makali

 61. Kiswahili

  Kitenzi kutokana na neno maeneo

 62. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino

 63. Kiswahil i

  Misemo nyama ya ulimi

 64. Kiswahili

  Kinyume cha kusanya

 65. Kiswahili,misemo

  Maana ya kutoka uhuru Maana ya kuonea wivu Maana ya kufanya inda Maana ya salimu amri Maana ya kunja jamvi Maana ya enda mbeu

 66. Kiswahili

  Maana ya tia fora ni nini?

 67. Kiswahili

  Maana ya kuonea wivu

 68. Kiswahili

  Nini kinyume cha chuki

 69. kiswahili

  kinyume cha kuzungumza

 70. Kiswahili

  Aina za sentensi za kiswahili

 71. Kiswahili

  Maana ya misemo kutoa udhuru

 72. kiswahili

  maana ya tia fora

 73. Kinyume

  Kinyume Cha amani

 74. Kiswahili

  Piga ramli

 75. Kinyume Cha chota

  Chotoa

 76. Kiswahili

  Maana ya kunja jamvi, kwenda mbweu, tanua kifua, faya Kun faya

 77. kiswahili

  kinyume cha kusanya

 78. Kiswahili

  Amewahi Ni kitenzi kipi

 79. kiswahili

  kinyume cha mpya

 80. Kiswahili

  Tanua kifua

 81. Kiswahili

  Ukarimu

 82. Kiswahili

  Uhasama

 83. Kinyume

  Kinyume Cha amani

 84. jiografia

  what is equinox

 85. Kiswahili

  Daka maneno

 86. kiswahili

  kinyume cha jipya

 87. Kiswahili

  Kuna kiewa

 88. Kiswahili

  Kutia chuku

 89. kiswahili

  kinyume cha jipya

 90. Kiswahili

  Andika kinyume cha kitenzi andika

 91. Kiswahili

  Ni Nini maana ya kutoa udhuru

 92. Kiswahili

  Ni Nini maana ya meza mrututu

 93. Kiswahili

  Maswali ya mazoezi shule ya upili

 94. Kiswahili

  Ni Nini maana ya kuonea wivu

 95. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na Mkufunzi Maeneo

 96. Kiswahili

  Tia fora

 97. Kiwahili

  Maana ya msemo kuonea wivu

 98. Kiswahili

  Nyoosha kidole Ina maana gani?

 99. Kiswahili

  Shika Tama maana ni ?

 100. Kiswahili

  Salimu amri