Tumia AI kujibu maswali yako

 1. Huwa tunapanda nini ambayo huota mimea tofauti
 2. Mimea ambayo hahitajiki shambani
 3. Mmea mchanga huitwa
 4. Tunatumia____________kuchanja kuni
 5. CHANGANUA SENTENSI MWALIMU HUYU MZURI ANAFUNDISHA DARASANI KWA KUTUMIA VISHALE
 6. MEZA MATE MACHUNGU
 7. Taja aina za sentensi na utoe mifano
 8. Maana ya bongo
 9. maana tofauti ya neno chungu
 10. tumia vitate vya jua,toa na baka katika sentesi tatu tofauti
 11. tunga sentensi moja yenye kitenzi kishirikishi kikamilifu na vitenzi sambamba
 12. tumia neno mji kama kielezi cha mfanano
 13. tumia neno mji kama kielezi cha mfanano na mfano katika sentensi
 14. Unda vitenzi kutokana 1 mkufunzi 2 maeneo
 15. Unda kitenzi kutokana na maneno
 16. Tumia misemo hii katika sentensi:kutia chumvi,kula kiapo,kupiga mbizi,kutia nanga,kuona haya?
 17. enda mbweu
 18. Kinyume ya kusanya
 19. Maana ya neno rai
 20. Maana ya neno komaa
 21. Maana ya neno miongo
 22. Maana ya neno ukwasi
 23. Maana ya ufakiri
 24. Maana ya neno mzozo
 25. Maana ya neno piku
 26. Kinyume ya jaza
 27. Kinyume cha tapika
 28. Giza la ukata
 29. MkufunziMaeneo
 30. Aina za sentensi za kiswahili
 31. Mwalimu huyu mzuri anafundisha darasani
 32. Changanua sentensi ifutayo kuwa kutumia vishale: Mwalimu huyu mzuri anafundisha darasani
 33. Eleza maana ya Giza la ukata
 34. Kutenda kutendesha:chota na lewa
 35. maana ya semi enda misri bin kapa
 36. andika kinyume.wavulana watatu wanaingia darasani kwa haraka
 37. Kujiuma kidole
 38. Tia chanjo
 39. Unda vitenzi katakana na mkufunzi maeneo
 40. Unda kitenzi katakana na mkufunzi na maeneo
 41. Matumizi ya ku katika "hukusoma"
 42. Matumizi ya ji katika "mchezaji"
 43. Kitenzi
 44. Maana ya giza la ukuta
 45. Maana ya msemo meza mate machungu
 46. Giza la ukata
 47. Maana ya msemo Giza la ukata
 48. Kinyume cha neno tia
 49. Kinyume cha Tia ni?
 50. Kinyume Cha cheka