Maswali mapya zaidi

 1. Linguine cha Armani

 2. Kinyume Cha kusanya?

 3. Kinyume cha imba

 4. Fundi wa vitu vya chuma huitwa nani

 5. maana ya msemo kupiga ramili

 6. Mama amewahi kupika jikoni

 7. Amewahi kupika

 8. Maana ya kitenzi tamati

 9. Maana ya kitenzi awali

 10. Kiambishi awali na tamati katika Neno alimkemea

 11. Lugha ni nini

 12. Ligha ni nini

 13. Tunga sentensi ukitumia kina dalali

 14. Sentensi ukitumia dalali

 15. Mwalimu huyu mzuri anafundisha darasani

 16. Maana ya msemo Giza la ukuta

 17. Giza la ukuta

 18. Motor anyelia huchapwa

 19. India sentensi zenye vitenzi hivi ,nywa,pa,chwa

 20. Maana ya giza la utaka

 21. Maana Giza la utaka

 22. Maana ya msumari wa.moto juu ya kidonda

 23. Maana ya ulimweka mbele

 24. Mifano ya sauti ya

  kiyeyusho na king'ong'o

 25. Mifano ya kiyeyusho na king'ong'o

 26. Sauti ya kiyeyusho na king'ong'o

 27. Aina za sentensi na mifano

 28. Unda kitenzi kutokana na mkufunzina maneno

 29. kinyume cha amenuna

 30. kinyume cha nuna

 31. kinyume cha nina

 32. Andika kinyume wavulana watatu wanaingia darasani Kwa haraka

 33. Maana ya pasua mbarika

 34. piga ramli

 35. Runtime chat liamba

 36. Kugandwa Kama kupe

 37. Maana ya mume mavunga

 38. Kutia makali

 39. Kinyume Cha neno jaza ni Nini?

 40. Andika sentensi tatu ambazo zaweza kuwa sahihisho la sentensi hii.

  Kule ndimo alipoingia

 41. Bwaga zani.

 42. Nyama ya ulimi?

 43. nini maana ya akatifua vumbi

  ukagota mwamba

 44. Maana ya misemo hii

  1 nyama ya ulimi 2 ulimweka mbele 3kupiga domo 4ndumakuwili 5kufaana kwa la jua na la mvua

 45. Kinyume ya kumbuka

 46. Ni Nini kinyume cha uhasama

 47. Maana ya msemo,nyama ya ulimi

 48. Maana ya msemo nduma kuwili

 49. Maana ya misemo ulmwekambele

 50. Kupiga bongo

  Ulimweka mbele Ndumakuwili Kufaana kwa la jua na lamvua