Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Uhasama

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Umbwa

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu