Uliza swali jipya

Jina la kwanza

Somo la Shule
Mifano: hisabati, sayansi, algebra, jiografia

Swali