ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kukamatwa

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Uniambie

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. BBC

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Sijui nisaidie tafadhali

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. A) kumdanganya mtu kwa maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Nyama ya ulimi maana yake

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. Kusengenya mtu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Kudanganya

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. Jane waitherero

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. Kevo

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu