Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. nipee majibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. cijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Jibu ni lipi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Maana ya misemo ya nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Kupiga bongo =kufikiria .

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Eleza maana ya misemo Nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. nipee majibu­čśö

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. 8

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. Minofu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. D

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 12. a

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 13. Undanganyifu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 14. Si more majivu...

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 15. Nimesahao

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 16. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 17. tafadhali sijui jibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 18. Sijuwi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 19. 1.Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 20. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 21. Sharon

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 22. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 23. Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 24. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 25. Kushauri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 26. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 27. Nijibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 28. Ulimweka mbele

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 29. Kipro

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 30. alikuwa rafiki wa kiti cha kwaza

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 31. Ukaromu
  Uhasama
  Ukashiriano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 32. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 33. kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 34. Utengano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 35. Pombe

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 36. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 37. uliza mamako

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 38. Nyama ya ulimi ni maneno mazuri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 39. Ma ana ya misemo- nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 40. A
  Ufitinishaji

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 41. jibu ni nini

  I have to

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu