KISWAHILI

ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kukamatwa

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Uniambie

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. BBC

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Sijui nisaidie tafadhali

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. A) kumdanganya mtu kwa maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Nyama ya ulimi maana yake

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. Kusengenya mtu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Kudanganya

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 2. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 3. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 4. Kiswahili

  Maana ya misemo hii nyama ya ulimi

 5. Kiswahili

  Maana ya Ulimweka mbele Kupika bongo Nyama ya ulimi Ndamukuwili

 6. Kiswahili

  Maana ya misemo nyama ya ulimi

 7. Kiswahil i

  Misemo nyama ya ulimi

 8. Kiswahili

  Ulimweka mbele: maana

 9. Kiswahili

  Andika maana ya misemo

 10. kiswahili

  Ni Nini maana ya ulimweka mbele