Maana ya bongo

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Neno "bongo" linamaanisha akili au ubongo katika lugha ya Kiswahili. Pia linaweza kutumika kumaanisha maarifa au ujuzi wa mtu. Kwa mfano, mtu anaweza kusema "ana bongo sana" ikimaanisha kuwa mtu huyo ni mwerevu au ana ufahamu mkubwa.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu