kiswahili

Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Hiyo ni kweli sio kweli

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
  👤
  oobleck
 2. Wanjiru

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. ???

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. kuomba

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. kufanya bidii

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. shinda

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. Maanaya nahau tia fora

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Kuongea sana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. kujibidiisha

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. Pendeza
  Kujipenda

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. Pendeza
  .,,😎

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 12. Mchoyo

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 13. Kuzidi, kufana, kushamiri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 14. Pendeza kupita kiasi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 15. Maneno ya 👅

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 16. Kutia bidii

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 17. Kufanya kitu kupita kiasi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 18. Kutia bidii

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 19. Tia fora

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 20. Fanikisha jambo Kwa uzuri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Maana ya tia fora ni nini?

 2. Kiswahili

  Tia fora

 3. kiswahili

  maana ya tia fora

 4. Kiswahili

  Nahau tia fora huumanisha

 5. Kiswahili

  Maana ya neno Tia fora

 6. Kiswahili

  Mifano ya misemo ya kutumia tia

 7. Kiswahili

  Ni nini maana ya misemo ufuatayo; kuonea wivu,kutia makali?

 8. Kiswahili

  Topasi iko katika ngeli ngani

 9. Kiswahili

  Ugoro,Chai,Kata,Ubavu na Kutaulu ziko katika ngeli gani?

 10. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze