Ni nini maana ya misemo ufuatayo; kuonea wivu,kutia makali?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Kutia makali

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Maana ya kutia makali

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu