Taja aina za sentensi na utoe mifano

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kuna aina mbalimbali za sentensi katika lugha ya Kiswahili. Hapa ni mifano kadhaa ya aina za sentensi na mifano yake:

  1. Sentensi za Kisawazishi:
  - "Mimi ni mwalimu." (Subject + ni + predicate)
  - "Wao ni wanafunzi." (Subject + ni + predicate)

  2. Sentensi za Kutania:
  - "Leo ni siku ya furaha." (Subject + ni + predicate)
  - "Dogo wangu ni kicheko." (Subject + ni + predicate)

  3. Sentensi za Swali:
  - "Unaenda wapi?" (Verb + subject + where)
  - "Unaona nani?" (Verb + subject + who)

  4. Sentensi za Ufarasi:
  - "Kwenda dukani, nyumba, na shuleni." (Verb + object + location)
  - "Kusoma, kuimba, na kucheza." (Verb + object + activity)

  5. Sentensi za Kutunga:
  - "Leo nitazuru mji wa Mombasa." (Subject + verb + object)
  - "Watoto wanacheza katika bustani." (Subject + verb + object)

  6. Sentensi za Kutamka:
  - "Hakika, nitakuja kesho." (Exclamation)
  - "Jamani, simu yangu imepotea!" (Exclamation)

  7. Sentensi za Amri:
  - "Fanya kazi vizuri!" (Verb without subject)
  - "Sikiliza maelekezo yangu!" (Verb without subject)

  Hizi ni baadhi tu ya aina za sentensi katika Kiswahili. Kuna aina nyingine nyingi ambazo zinaweza kutumiwa kulingana na muktadha na lengo la mzungumzaji.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu