Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o'
Mtoto anayelia huchapwa

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jina

Jibu