Aina za sentensi za kiswahili

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kuna aina tofauti za sentensi katika Kiswahili, kama vile:

  1. Sentensi za kishazi kikamilifu: Hizi ni sentensi zinazojumuisha subjekti, vitenzi, na vitendeo. Kwa mfano: "Mimi ninakula chakula" au "Yeye anaenda shule."

  2. Sentensi za kishazi cha kirai: Hizi ni sentensi ambazo zina mti wa kishazi ambao haujakamilika. Mfano: "Ninakwenda dukani baadaye."

  3. Sentensi za kishazi cha kuuliza: Hizi ni sentensi ambazo zinauliza swali. Kwa mfano: "Je, unapenda kusoma?"

  4. Sentensi za amri: Hizi ni sentensi ambazo zinaonyesha amri au maagizo. Mfano: "Nenda moja kwa moja!"

  5. Sentensi za hukumu: Hizi ni sentensi zinazotumika kutoa taarifa au maelezo. Kwa mfano: "Hali ya hewa ni nzuri leo."

  6. Sentensi za mjumuisho: Hizi ni sentensi zinazoundwa kwa kuunganisha sehemu mbili au zaidi za kishazi kikamilifu. Mfano: "Nilikwenda sokoni na kununua matunda."

  Hizi ni baadhi tu ya aina za sentensi za Kiswahili. Kuna aina nyingine pia ambazo hazijatajwa hapa.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu