Fafanua maana ya misemo ifuatayo
a kutoa udhuru
b kuonea wivu
c kutia makali
d kupiga ramli
e kufanya inda
f salimu amri
g kunja jamvi
h enda mbweu
i tanua kifua
j faya kun faya

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. a) Kutoa udhuru - Kutoa sababu ya kutofanya jambo au kutofika mahali fulani, mara nyingi sababu ni isiyo ya kweli au isiyo ya msingi.
  b) Kuonea wivu - Kuhisi wivu kwa mtu mwingine kwa sababu ya mafanikio yao au kitu wanachopata ambacho wewe hupati.
  c) Kutia makali - Kuongeza shauku au msukumo kwa jambo au kuzidisha hali ya jambo lolote.
  d) Kupiga ramli - Kutumia njia za kisasa au za kienyeji kuangalia au kutabiri mambo ya baadaye.
  e) Kufanya inda - Kuchanganya mambo mbalimbali, kupiga mchanganyiko wa vyombo vya muziki, au kupikia chakula kutumia viungo mbalimbali.
  f) Salimu amri - Kukubali au kufuata maagizo ya mtu mwingine.
  g) Kunja jamvi - Kutoroka au kukwepa majukumu au matatizo yanayokabili.
  h) Enda mbweu - Kupotea au kutokuwepo popote.
  i) Tanua kifua - Kujisikia uhakika au imara katika hatua au uamuzi unayofanya.
  j) Faya kun faya - Kufurahi au kuridhika baada ya kufanikiwa jambo au kupata kitu.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu