maana ya msemo kupiga ramili

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Msemo huu una maana ya kutumia mbinu za udanganyifu au hila katika kutimiza lengo fulani au kupata faida. Pia unaweza kumaanisha kutumia nguvu au nguvu ya kimya kimya katika kufikia malengo yako.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu