Tunga sentensi ukitumia kina dalali

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. "Kina dalali wanatumia ujuzi wao kuuza mali za wateja kwa bei ya juu." ("The brokers use their expertise to sell clients' assets at high prices.")
  2. "Hakikisha unafanya kazi na dalali mwenye uzoefu ili kuepuka hasara katika uwekezaji wako." ("Make sure to work with an experienced broker to avoid losses in your investments.")
  3. "Kina dalali wanaweza kupata faida kubwa kwa kufanya biashara kwa niaba ya wateja wao." ("Brokers can earn big profits by trading on behalf of their clients.")
  4. "Wateja wanapaswa kusoma kwa makini mkataba kabla ya kusaini ili kuepuka vitendo vya udanganyifu kutoka kwa kina dalali." ("Clients should carefully read the contract before signing to avoid fraudulent practices from brokers.")
  5. "Katika soko la hisa, kina dalali wanahusika na kununua na kuuza hisa kwa niaba ya wateja wao." ("In the stock market, brokers are responsible for buying and selling shares on behalf of their clients.")

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu