Kiswahili

Badilisha sentensi ifuatayo iwe mazoea kwa kutumia kirejeshi 'o' mtoto anayelia huchapwa

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 2. Kiswahili

  geuza iwe kitenzi:Mkufunzi

 3. Kiswahili

  Mifano ya misemo ya kutumia tia

 4. Kiswahili

  Aina za sentensi za kiswahili

 5. kiswahili

  tunga sentensi ukitumia kisabuni kama kielezi

 6. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino

 7. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 8. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino na kielezi

 9. Kiswahili

  Kufaana kwa la jua na la mvua

 10. Kiswahili

  Maana ya msemo kufaana kwa la jua na la mvua.