Kinyume Cha Tia

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kinyume cha tia ni epua
  Baridi_moto
  Anika_anua
  Washa_zima

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu