Kumpa mtu nyama ya ulimi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kumpa mtu nyama ya ulimi ni njia moja ya kujionesha kuwa unathamini na kumtunza mtu huyo. Ingawa kwa lugha ya kawaida, inaweza kuonekana kama tendo la urafiki au upendo, inaweza kuwa na maana tofauti kulingana na muktadha na utamaduni. Ni vizuri kuzingatia mtu ambaye tunamkabidhi nyama ya ulimi na kuheshimu mipaka yake.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu