Kitenzi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Taka aina za vitenzi vilivyo pigwa mstari

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Kitenzi ni aina ya neno ambayo hutumika kuelezea kitendo, tendo au hali. Kitenzi kinabadilika kulingana na ngeli, muda, shahada ya kitendo na nafsi ya muhusika. Kuna aina mbalimbali za vitenzi kama vile vitenzi vya kawaida, vitenzi vya kusaidia, vitenzi vya kikundi, vitenzi vya kutamka na vitenzi vingine. Kitenzi ni sehemu muhimu ya sentensi na hutumika kuweka wazi kitendo kinachofanyika katika sentensi.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu