Matumizi ya ku katika "hukusoma"

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ikiwa nimeelewa swali lako vizuri, unauliza kuhusu matumizi ya kiambishi "ku-" katika neno "hukusoma".

  Kiambishi "ku-" ni kiambishi cha umbo la infinitive kwenye Kiswahili. Kinaonyesha kwamba kitendo kinatarajiwa, kinaweza, au kinapangwa kufanywa.

  Katika neno "hukusoma", "ku-" inaonyesha kwamba kitendo cha kusoma kinategemewa kutokea. Neno "hu-" linamaanisha "si kawaida" au "si mara zote". Kwa hiyo, neno "hukusoma" linamaanisha "haisomi mara zote" au "haisomi kawaida".

  Matumizi mengine ya kiambishi cha "ku-" ni pamoja na:

  1. Infinitive: Kutumika kuelezea kitendo ambacho hakitakiwi au hakijafanyika bado, kwa mfano: kusoma, kucheza, kuandika.
  2. Kisarufi: Kutumika kuunda majina ya vitendo, kama vile kusafiri, kulaumu, kutembelea.
  3. Kitenzi Kielezi: Kutumika kuonesha hali au hali ya hisia, kama vile kuinua, kukimbia, kushikamana.
  4. Kigawanyagi: Kutumika katika kitenzi kigawanyagi, kama vile kuenenda (ku + enenda), kunywa (ku + nya) na kusoma (ku + soma).

  Natumai hii inatosha kukujibu. Tafadhali nisaidie kama kuna chochote kingine unachohitaji.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu