Unda kitenzi katakana na mkufunzi na maeneo

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kitoa mafunzo (kitenzi)
  Mkufunzi (nomino)
  Maeneo (nomino)

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu