Unda vitenzi katakana na mkufunzi maeneo

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. Kufundisha - Mkufunzi anafundisha wanafunzi maeneo mbalimbali.
  2. Kuelekeza - Mkufunzi anaelekeza wanafunzi katika maeneo ya kujifunzia.
  3. Kuhamasisha - Mkufunzi anahamasisha wanafunzi kufanya vizuri katika maeneo yao ya masomo.
  4. Kushauri - Mkufunzi anashauri wanafunzi jinsi ya kuboresha ujuzi wao katika maeneo husika.
  5. Kufanyiakazi - Mkufunzi anafanyiakazi na wanafunzi ili kuwapa mwongozo na mafunzo katika maeneo wanayohitaji msaada.
  6. Kugundua - Mkufunzi anagundua vipaji na uwezo wa wanafunzi katika maeneo tofauti.
  7. Kumwandaa - Mkufunzi anamwandaa mwanafunzi kwa ufanisi katika maeneo yake ya masomo.
  8. Kusaidia - Mkufunzi anasaidia wanafunzi kuvuka vizuri katika maeneo yao ya shule na masomo.
  9. Kuchochea - Mkufunzi anachochea hamu ya kujifunza katika wanafunzi katika maeneo yao ya masomo.
  10. Kuendeleza - Mkufunzi anakuza na kuendeleza ujuzi na maarifa ya wanafunzi katika maeneo wanayosomea.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu