Maana ya ufakiri

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ufakiri ni hali ya mtu au jamii kukosa rasilimali za kutosha, iwe ni mali, elimu, afya, au fursa za maendeleo. Ufakiri unaweza kusababisha kukosa mahitaji muhimu kama chakula, makazi, mavazi, na huduma za afya. Pia unaweza kusababisha ukosefu wa fursa za elimu na ajira, na hivyo kuathiri maendeleo ya mtu binafsi na jamii kwa ujumla.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu