Maana ya neno ukwasi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Ukwasi ni hali ya kuwa na mali nyingi au rasilimali nyingi ambazo zinaweza kumwezesha mtu kukidhi mahitaji yake na kufanya shughuli zake za kifedha bila wasiwasi mkubwa. Inamaanisha kuwa na uwezo wa kumiliki mali za thamani, kama vile fedha, mali isiyohamishika, hisa, biashara na kadhalika. Ukwasi pia unaweza kuashiria uwezo wa mtu au taasisi kumudu gharama za kawaida na dharura za kifedha bila kusababisha matatizo ya kiuchumi.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu