Unda kitenzi kutokana na maneno

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kitenzi: Kuendeleza

  Maneno: ku (kuonyesha kitendo cha kufanya), endelevu (kudumu, kusonga mbele)

  Maana: Kitenzi "kuendeleza" linamaanisha kitendo cha kufanya jambo kuwa endelevu au kusonga mbele.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu