tumia neno mji kama kielezi cha mfanano na mfano katika sentensi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Mji unaofanana na New York ni Dar es Salaam. (The city that is similar to New York is Dar es Salaam.)

  Aliishi katika mji mfano wa Dubai kwa miaka sita. (He lived in a city similar to Dubai for six years.)

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu