tumia neno mji kama kielezi cha mfanano

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Mji unaweza kutumika kama kielezi cha mfanano kwa sababu kama vile mji unavyojengwa kwa msingi thabiti na kukua hatua kwa hatua, ndivyo pia uhusiano wa kimapenzi unavyoanza na kukua kwa njia thabiti. Kama vile mji unavyojengwa kwa juhudi na kujitolea, ndivyo pia uhusiano unavyohitaji juhudi na kujitolea kutoka pande zote mbili ili uweze kuimarika zaidi na kuwa na msingi imara. Kwa hiyo, kuna mfanano kati ya ujenzi wa mji na ujenzi wa uhusiano wa kimapenzi.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu