Maana ya kitenzi tamati

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kitenzi tamati ni kitenzi ambacho kimefikia mwisho wa hatua yake ya kitendo. Kwa mfano, "nilikimbia" ni sentensi yenye kitenzi tamati "nilikimbia" kwa sababu kitendo cha kukimbia kimekamilika.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu