Kiambishi awali na tamati katika Neno alimkemea

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Unajua vizuri kwamba ulifanya makosa, na sasa unahitaji kubadilisha tabia yako. Ni muhimu kutubu na kutafuta msamaha kutoka kwa wale ambao uliwaumiza. Lakini pia ni muhimu kujibidiisha kuendelea kuishi kwa njia ya haki na kujifunza kutokana na makosa yako. Kwa njia hiyo, utaweza kuepuka kufanya makosa kama hayo tena katika siku za usoni."

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu