Mifano ya kiyeyusho na king'ong'o

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kiyeyusho: "Ana meno kama ya tembo" - ni mfano wa kiyeyusho unaoelezea jinsi mtu ana meno makubwa na yenye nguvu kama tembo, lakini siyo kweli mtu huyo ana meno kama ya tembo.

  King'ong'o: "Nilimwambia Shabani nimemwona Suleiman amebeba mnyama pori mkubwa sana." - ni mfano wa king'ong'o ambayo inamaanisha kwamba mtu amemwambia Shabani kwamba amemuona Suleiman akiwa amebeba kitu kikubwa sana, lakini haina maana kwamba ni mnyama pori mkubwa. Inaweza kuwa kitu kingine kabisa.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu