Unda kitenzi kutokana na mkufunzina maneno

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. Kusoma - Soma, Nisome, Soma!
  2. Kuandika - Andika, Niandikie, Andikeni!
  3. Kusikiliza - Sikiliza, Nisikilize, Sikilizeni!
  4. Kuzungumza - Zungumza, Niongee, Zungumzeni!
  5. Kufundisha - Fundisha, Nifundishe, Fundisheni!
  6. Kueleza - Eleza, Nieleze, Elezeni!
  7. Kupenda - Penda, Nipende, Pendeni!
  8. Kuhurumia - Hurumia, Nihurumie, Hurumieni!
  9. Kusaidia - Saidia, Nisaidie, Saidieni!
  10. Kuomba - Omba, Niombe, Ombeni!

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu