Mga Katanungan

Zinazovuma sasa | mpya zaidi
 1. Kiswahil i

  Misemo nyama ya ulimi

 2. Kiswahili

  Nini kinyume cha neno rudi

 3. kiswahili

  maana ya kisabuni kama kielezi

 4. kiswahili

  tunga sentensi ukitumia kisabuni kama kielezi

 5. Vitenzi

  Kitenzi ya neno maeneo

 6. Kiswahili

  Ugoro,Chai,Kata,Ubavu na Kutaulu ziko katika ngeli gani?

 7. KISWAHILI

  Unda vitenzi kutokana na:-mkufunzi

 8. Kiswahili

  Eleza maana ya Vivugo na matambiko

 9. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino na kielezi

 10. Kiswahili

  Aina za sentensi za kiswahili

 11. Kiswahili

  Kitenzi kutokana na neno maeneo

 12. Kiswahili

  Maana ya neno Tia fora

 13. Kiswahili

  Tunga sentensi ukitumia neno kisabuni kama nomino

 14. Kiswahili

  fumba macho

 15. Kiswahili

  Maana ya msemo kupiga ramli

 16. Kiswahili

  Maana ya misemo Giza la ukata na meza mate machungu

 17. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na Mkufunzi Maeneo

 18. Kiswahili

  Maana ya neno kisabuni kama nomino

 19. Kiswahili

  Visawe vya neno ngeu

 20. kiswahili

  vitenzi kutokana na neno mkufunzi na maeneo

 21. kiswahili

  misemo na maana zake

 22. Kiswahili

  Angua kicheko

 23. Kiswahili

  Maana ya misemi

 24. Kiswahili

  Maana ya Ulimweka mbele Kupika bongo Nyama ya ulimi Ndamukuwili

 25. Kiswahili

  Ni nini maana ya misemo ufuatayo; kuonea wivu,kutia makali?

 26. Kiswahili

  Kutoa udhuru ni nini maana yake

 27. Kiswahili

  Kinyume cha kumbuka na ushirikiano

 28. Kiswahili

  Kufaana kwa la jua na la mvua

 29. Kiswahili

  Maana ya kufaana Kwa la jua na la mvua ni nini

 30. Kiswahili

  Nini maana ya ndumakuwili

 31. Kiswahili

  Ni. Nini maana ya ulimweka mbele

 32. Kiswahili

  Maana ya misemo hii nyama ya ulimi

 33. Kiswahili

  Ulimweka mbele

 34. kiswahili

  ni nini maana ya zahama?

 35. kiswahili

  maana ya nyama ya ulimi

 36. Kiswahili

  Kinyume cha uhasama,ukarimu,ushirikiano na chuki

 37. Kiswahili

  Maana ya msemo ndumakuwili

 38. Kiswahili

  Andika maana ya misemo

 39. Kiswahili

  Maana ta msemo,nyama ta ulimi

 40. Kiswahili

  Nyama ya ulimi maana yake nini

 41. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 42. Kiswahili

  Maana ya msemo ndumakuwili

 43. kiswahili

  Kinyume cha ukarimu ni nini.

 44. Kiswahili

  Maana ya msemo huu. msumari wa Moto juu ya kidonda.

 45. Kiswahili

  Topasi iko katika ngeli ngani

 46. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 47. kiswahili kinyarwanda english

  maana ya kunyonga nguvu

 48. Kiswahili

  Unda kitenzi kutokana na mkufunzi

 49. Kiswahili

  Nini maana ya pasua mbarika

 50. kiswahili

  kufija mali

 51. kiswahili

  maana ya faya kun faya

 52. Kiswahili

  Nahau tia fora huumanisha

 53. Kiswahili

  Kinyume Cha tia

 54. Kiswahili

  Kinyume Cha Tia

 55. Kiswahili

  Viungo vya kisarufi

 56. Kiswahili

  Mkufunzi

 57. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu ni nini?

 58. Kiswahili

  Kinyume cha jaza

 59. Kiswahili

  Kutoa udhuru

 60. Kiswahili

  Eleza maana zinazojitokeza katika mafungu yafuatayo; 1.Jambazi kutoka duniani liliiba 2.liliiba jambazi kutoka duniani 3.kutoka duniani jambazi liliiba 4.jambazi liliiba kutoka duniani.

 61. Kiswahili

  Methali yenyemaana sawa na mwombea dua humpata meenyewe

 62. Kiswahili

  Kusanya

 63. Kiswahili

  Mifano ya misemo ya kutumia tia

 64. Kiswahili

  Kinyume Cha kusanya

 65. Kiswahili

  Maana ya msemo nyama ya ulimi

 66. Kiswahili

  Maana ya msemo kufaana kwa la jua na la mvua.

 67. Kiswahili

  Ndumakuwili

 68. Kiswahili

  Ulimweka mbele

 69. Kiswahili

  Maana ya misemo nyama ya ulimi

 70. Kiswahili

  Kinyume cha uhasama na chuki

 71. Kishwahili

  Maana ya nyama ya ulimi

 72. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi ni

 73. Kiswahili

  Kinyume cha ukarimu

 74. Kiswahili

  Misemo na maana zake

 75. Kiswahili

  Misemo ya ndumakuwili

 76. Kiswahili

  Ulimweke mbele

 77. Kiswahili

  Ulimweka mbele: maana

 78. Kiswahili

  Kupiga bongo ni nini

 79. kiswahili

  nyama ya ulimi

 80. kiswahili

  kinyume cha uhasama

 81. Kiswahili

  Kinyume cha chuki

 82. kiswahili

  kinyume cha uhasama, ukarimu na chuki

 83. kiswahili

  Ni Nini maana ya ulimweka mbele

 84. A.uhsama

  B.ukarimu C.ushirikiano D.kumbuka E.chuki

 85. Kiswahili

  Acha mkono, angua kicheko, bwaga zani, biwi la simanzi, chukua mtu, chana mbuga, chanda na pete na fanya nongwa.

 86. Kiswahili

  Wimbo

 87. Kiswahili

  Maana mbili za sentensi hii: Mama alimlimia mwanawe shamba.

 88. Kiswahili

  geuza iwe kitenzi:Mkufunzi

 89. Jiografia

  Apart from water vapour name three other substances found in the atmosphere

 90. Kiswahili

  Neno kisabuni lina maana ipi

 91. Kiswahili

  Kutoa udhuru Kutia makali Kupiga ramli Kufanua irda Enda mbweu Tanua kifua Faya kun faya

 92. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 93. Kiswahili

  Kinyume Cha neno jaza

 94. kiswahili

  tia sengesha lina maana gani

 95. Kiswahili

  Unda vitenzi kutokana na mkufunzi

 96. Makwa

  Jaza neno ambalo ni kinyume cha lile lililopigwa mstari katika sentensi; (i) Vile vitu ulivyovichanganya itakubidi (ii) Bomba hili limeziba mwite fundi aweze

 97. Kiswahili

  Maana ya neno ukata

 98. Kiswahili

  Jmt

 99. Kiswahili misemo

  Kutia moyo Kutia fora Kupiga jeki Kupiga debe

 100. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA