Kiswahili

Ni nini maana ya misemo ufuatayo; kuonea wivu,kutia makali?

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Ni Nini maana ya kuonea wivu

 2. Kiswahili

  Kutia makali

 3. Kiswahili

  Maana ya kuonea wivu

 4. Kiwahili

  Maana ya msemo kuonea wivu

 5. Kiswahili

  Kutoa udhuru Kutia makali Kupiga ramli Kufanua irda Enda mbweu Tanua kifua Faya kun faya

 6. Kiswahili,misemo

  Maana ya kutoka uhuru Maana ya kuonea wivu Maana ya kufanya inda Maana ya salimu amri Maana ya kunja jamvi Maana ya enda mbeu

 7. swahili

  kuonea fahari humaanisha nini

 8. Kiswahili misemo

  Kutia moyo Kutia fora Kupiga jeki Kupiga debe

 9. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 10. Kiswahili

  Kutia chuku