Kiswahili

Viungo vya kisarufi

  1. 👍
  2. 👎
  3. 👁
  4. ℹ️
  5. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

  1. Kiswahili

    Visawe vya neno ngeu

Ask a new question or view more similar questions.