Maana ya msemo tanua kifua

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Msemo "tanua kifua" hutumika kumaanisha kuonyesha ushujaa, kujiamini na kupigania jambo bila woga au hofu. Inaweza pia kumaanisha kusimama imara na kutetea maoni au msimamo wako bila kujali changamoto au upinzani.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu