Maana ya msemo kufanya inda

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Msemo "kufanya inda" una maana ya kufuatilia au kuchunguza kwa makini jambo fulani au mtu ili kuelewa vyema hali au nia yao. Mara nyingine inaweza kuwa na maana ya kufuatilia kwa karibu kujua ukweli au ukweli wa suala fulani.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu