Maana ya mujarabu

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Neno "mujarabu" linamaanisha imara au thabiti, na mara nyingi hutumika kumaanisha kitu au mtu ambaye ameonyesha uwezo, ufanisi au mafanikio katika jambo fulani. Kwa hiyo, unapotumia neno "mujarabu" unaweza kumaanisha kitu au mtu ambaye amethibitika kuwa na ufanisi au uwezo katika eneo fulani.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu