Maana ya mwasi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Mwasi ni neno la Kiswahili linalomaanisha mtu ambaye amejitenga au amejiondoa kutoka kwenye kundi au jamii fulani. Mara nyingine, mwasi anaweza kuwa mtu anayepinga au kukataa maamuzi au mamlaka ya serikali au mamlaka nyingine. Maana ya mwasi inaweza kutofautiana kulingana na muktadha ambao neno hilo linatumiwa.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu