Maana ya guu Moshi guu pili

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Guu Moshi guu pili" ni msemo wa Kiswahili unaomaanisha kwamba tabia au sifa ya pili inayofanana na ya kwanza. Inaweza kutumika kuelezea watu au vitu vinavyofanana kwa karibu.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu