Maana ya baitini

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Baitini" ni neno la Kiarabu linalomaanisha "nyumbani mwangu" au "nyumbani kwangu". Linaweza kutumika kumaanisha nyumba ya mtu binafsi au mahali pa makazi ya mtu.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu