Maana ya mwandani

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Mwandani ni mtu ambaye anakaa karibu na wewe, anaungana nawe katika shughuli zako na kushirikiana nawe katika maisha yako. Mara nyingi mwandani huwa ni rafiki au mshirika wa karibu katika safari ya maisha.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu