akifisha sentensi ifuatayo:ah huu ndio upuuzi aliotuitia mmoja wao akaropokwa

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. "Nikaona kuwa huu ni upuuzi aliyesema mmoja wao akashtuka."

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu