eleza maana mbili za mama alimlimia mwanawe shamba

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. 1. Mama alilimia mwanawe shamba inaweza maanisha kwamba mama alimwekea mwanawe shamba ili aweze kulima na kujipatia chakula au kipato.
  2. Mama alilimia mwanawe shamba pia inaweza maanisha kuwa mama alimfundisha mwanawe jinsi ya kulima na kutunza shamba kwa ustadi na ufanisi.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu