unda kitenzi kutokana na neno mkufunzi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kufunza

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu