Kiswahili

Mifano ya misemo ya kutumia tia

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Misemo ya tia

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 2. KISWAHILI

  Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 3. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 4. kiswahili

  misemo na maana zake

 5. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 6. kiswahi

  maana ya misemo

 7. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 8. Kiswahili

  Bainisha sentensi ifuatayo iwe mazoea Kwa kutumia kirejeshi `o' Mtoto anayelia huchapwa

 9. Kiswahili

  Kinyume Cha tia

 10. Kiswahili

  Kinyume Cha Tia

 11. Kiswahili

  Nahau tia fora huumanisha

 12. Kiswahili

  Maana ya neno Tia fora

Ask a new question or view more similar questions.