Kiswahili

Maana ya misemo nyama ya ulimi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Carlos

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Kufaana kwa la jua na la mrua

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Nyama iliyo nyepesi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. SIJUI

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. Kinyume cha uhasama

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. Kiswahili

  Maana ya misemo hii nyama ya ulimi

 2. Kiswahil i

  Misemo nyama ya ulimi

 3. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 4. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 5. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 6. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 7. kiswahili

  maana ya nyama ya ulimi

 8. Kishwahili

  Maana ya nyama ya ulimi

 9. Kiswahili

  Maana ta msemo,nyama ta ulimi

 10. Kiswahili

  Maana ya msemo nyama ya ulimi