Maana ya misemo nyama ya ulimi

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Carlos

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Kufaana kwa la jua na la mrua

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. Nyama iliyo nyepesi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. SIJUI

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. Kinyume cha uhasama

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 12. Uhasama kinyume chake ni upendo

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu