Kutenda kutendesha:chota na lewa

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kivumishi cha shujaa

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. Kutenda kutendesha kumaanisha kufanya kazi na bidii na ufanisi. Kwa mfano, unaweza kuchota maji kutoka kisima na kuwalewesha wanyama wako.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu