Maana ya kitenzi awali

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. Kitenzi awali ni kitenzi kinachotumiwa kuunda maneno mapya ambayo huwa na maana tofauti na ile ya kitenzi asili. Maana ya kitenzi awali hutegemea na matumizi yake katika neno husika. Kwa mfano, neno "unaelekea" linajengwa kwa kuongeza kitenzi awali "una-" kwenye kitenzi asili "elekea". Maana ya kitenzi awali "una-" hapa ni kuashiria kitendo kinachofanywa na mtu mmoja kwa kawaida.

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jina

Jibu