kiswahili

Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. nipee majibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. cijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Jibu ni lipi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Maana ya misemo ya nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Kupiga bongo =kufikiria .

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Eleza maana ya misemo Nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. nipee majibu­čśö

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. 8

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. Minofu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. D

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 12. a

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 13. Undanganyifu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 14. Si more majivu...

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 15. Nimesahao

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 16. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 17. tafadhali sijui jibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 18. Sijuwi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 19. 1.Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 20. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 21. Sharon

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 22. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 23. Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 24. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 25. Kushauri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 26. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 27. Nijibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 28. Ulimweka mbele

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 29. Kipro

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 30. alikuwa rafiki wa kiti cha kwaza

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 31. Ukaromu
  Uhasama
  Ukashiriano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 32. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 33. kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 34. Utengano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 35. Pombe

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 36. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 37. uliza mamako

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 2. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 3. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 4. Kiswahili

  Maana ya Ulimweka mbele Kupika bongo Nyama ya ulimi Ndamukuwili

 5. Kiswahili

  Maana ya misemo hii nyama ya ulimi

 6. Kiswahili

  Maana ya misemo nyama ya ulimi

 7. Kiswahili

  Maana ya kufaana Kwa la jua na la mvua ni nini

 8. Kiswahili

  Maana ya msemo kufaana kwa la jua na la mvua.

 9. Kiswahili

  Kupiga bongo ni nini

 10. Kiswahili

  Kufaana kwa la jua na la mvua