kiswahili

Andika maana ya misemo hii:
a)nyama ya ulimi
b)ulimweka mbele
c)kupiga bongo
d)ndumakuwili
e)kufaana kwa la jua na la mvua.

 1. 👍
 2. 👎
 3. 👁
 4. ℹ️
 5. 🚩
 1. nipee majibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 2. cijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 3. Jibu ni lipi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 4. Maana ya misemo ya nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 5. Kupiga bongo =kufikiria .

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 6. Eleza maana ya misemo Nyama ya ulimi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 7. nipee majibu­čśö

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 8. cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 9. 8

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 10. Minofu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 11. D

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 12. a

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 13. Undanganyifu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 14. Si more majivu...

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 15. Nimesahao

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 16. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 17. tafadhali sijui jibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 18. Sijuwi

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 19. 1.Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 20. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 21. Sharon

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 22. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 23. Maneno matamu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 24. Cjui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 25. Kushauri

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 26. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 27. Nijibu

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 28. Ulimweka mbele

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 29. Kipro

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 30. alikuwa rafiki wa kiti cha kwaza

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 31. Ukaromu
  Uhasama
  Ukashiriano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 32. Sijui

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 33. kufaana

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩
 34. Utengano

  1. 👍
  2. 👎
  3. ℹ️
  4. 🚩

Jibu swali hili

Jina la kwanza

jibu lako

Similar Questions

 1. KISWAHILI

  Eleza maana ya misemo ifuatwayo a)giza la ukata..... b)meza mate machungu

 2. kiswahili

  Katika misemo tia fora inamaanisha nini

 3. kiswahili

  misemo na maana zake

 4. Kiswahili

  Eleza maana ya Vivugo na matambiko

 5. kiswahili

  Andika maana ya misemo hii: a)nyama ya ulimi b)ulimweka mbele c)kupiga bongo d)ndumakuwili e)kufaana kwa la jua na la mvua

 6. kiswahili kinyarwanda english

  maana ya kunyonga nguvu

 7. KISWAHILI

  ANDIKA MAANA YA MISEMO HII : (A) NYAMA YA ULIMI ( B) ULIMWEKA MBELE ( C) KUPIGA BONGO ( D) NDUMAKUWILI ( E) KUFAANA KWA LA JUA NA LA MVUA

 8. kiswahili

  nini maana ya kumpa mtu nyama ya ulimi xD

 9. Kiswahili

  Kumpa mtu nyama ya ulimi

 10. kiswahi

  maana ya misemo

 11. Kiswahili

  Andika maana ya misemo hii:a)nyama ya ulimi. b)ulimweka mbele. C)kupiga hongo. D)ndumakuwili. E)kufanana kwa la jua na la mvua.

 12. Kiswahili

  Maana ya Ulimweka mbele Kupika bongo Nyama ya ulimi Ndamukuwili

Ask a new question or view more similar questions.